Beleidsplan

De Stichting Struikelstenen Aa en Hunze heeft tot doel:

 • het dienen van algemeen belang en wel door het ter behoud van het culturele erfgoed doen plaatsen van herdenkingsstenen (Struikelstenen) als blijvende herinnering aan de vervolgingsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de gemeente Aa en Hunze.
 • het (doen) onderhouden van voornoemde Struikelstenen.
 • het (doen) informeren van jongeren over en actief betrekken bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en zijn slachtoffers

Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting wil haar doel bereiken door:

 • samen met de gemeente Aa en Hunze, bedrijven, verenigingen, burgers en scholen voldoende financiële middelen verwerven om de Struikelstenen te kunnen plaatsen.
 • de herinnering aan het verdrijven en het vernietigen van Joden en anderen ten gevolge van het nationaal socialisme in Europa, Nederland en Aa en Hunze in het bijzonder, levendig te houden;
 • deelname aan het project Struikelstenen, zoals geïnitieerd door de heer Gunter Demnig;
 • het initiëren van educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De organisatie

Om het doel van de motie te realiseren is er een Werkgroep Struikelstenen Aa en Hunze bestaande uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen en van de 4 Mei-comités in de gemeente Aa en Hunze. De Werkgroep is verder aangevuld met individuele personen die zich ook voor het realiseren willen inzetten. Uit de Werkgroep is er een dagelijks bestuur gevormd die ook het bestuur vormt van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze die op 17 januari 2019 is opgericht.

Huidige situatie

In de verschillende dorpen binnen de gemeente Aa en Hunze zijn er monumenten opgericht om de slachtoffers van de 2e wereldoorlog te gedenken. Joden en verzetsstrijders en alle andere ingezetenen die door het oorlogsgeweld zijn omgekomen worden daarbij herdacht. Elk jaar rondom de Dodenherdenking op 4 Mei wordt dan speciaal stil gestaan bij de gruweldaden. Dat gebeurt door een Stille tocht te gedenken wat in de 2e wereldoorlog is gebeurd. Op 5 Mei vieren we dan de bevrijding van de bezetter. In artikelen van historische verenigingen is veelal wel aandacht besteed aan de afgevoerde en vermoorde Joden of verzetsstrijders. Zo zijn de namen op het monument in Gieten beschreven in het boekje “Namen op de steen” van H.Kuik en W. van der Neut-Legemaat. De slachtoffers van de holocaust in Rolde zijn beschreven in een uitgave van de Kloetschup van het Rolder Historisch Gezelschap door H.M.Luning in “De kleine joodse gemeenschap in Rolde”. In de gemeente Aa en Hunze waren er geen initiatieven om de omgekomen Joden en verzetsstrijders te gedenken met een struikelsteen. Daarin is door de unaniem aangenomen motie een aanzet toe gegeven.

Doelen

Het doel van de Stichting Struikelstenen Aa en Hunze is:

 • Samen met de gemeente Aa en Hunze, bedrijven, verenigingen, burgers en scholen voldoende financiële middelen verwerven om de Struikelstenen te kunnen plaatsen.
 • De herinnering aan het verdrijven en het vernietigen van Joden en anderen ten gevolge van het nationaalsocialisme in Europa, Nederland en Aa en Hunze in het bijzonder, levendig te houden;
 • Deelname aan het project Struikelstenen, zoals geïnitieerd door de heer Gunter Demnig;
 • Het initiëren van educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog.

Maatregelen en projecten

 1. Om de doelstelling te bereiken gaat de Stichting in overleg met de 4 Mei-comités en de Historische Verenigingen binnen de gemeente om te komen tot een afstemming rondom het 75-jaar Bevrijding dat in 2020 zal worden gevierd. Aangezien de Stichting voornemens is de struikelstenen ook in het eerste kwartaal van 2020 te gaan leggen is hierover afstemming nodig.
 2. Om de stenen te kunnen leggen is veel geld nodig. Om financiële middelen te verwerven worden de verschillende stichtingen en verenigingen benaderd voor een bijdrage. Er worden landelijk en provinciaal fondsen beschikbaar gesteld in het kader van 75-jaar Bevrijding, deze middelen zullen ook worden benaderd.
 3. De herinnering aan de holocaust moet levendig blijven, zeker nu de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt langzaamaan uitsterft. De herinnering moet voortleven in de generaties van nu en komende generaties. Dit willen we bereiken door het onderwijs (primair en voortgezet) te betrekken bij de voorbereiding van het leggen van de Struikelstenen.


Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven